JPV Wash Praha

4 samoobslužné mycí boxy

Mycí programy

 • Předmytí
 • Aktivní pěna
 • Mytí kartáčem
 • Mytí práškem a šampónem
 • Tlakové mytí
 • Oplach osmotickou vodou
 • Voskování

Platební systémy

 • Hotovost
 • Platební karta
 • Měnička bankovek na mince
 • Věrnostní karta
 • Nákup věrnostní karty (výdejník)
 • Dobití věrnostní karty
 • Tisk dokladu

Čistící zóna

 • Vysavač

Potřebujete poradit nebo zaslat cenovou kalkulaci na míru vašim potřebám?

Projekt mycího centra JPV Wash v Praze představuje příklad, jak může být s využitím efektivního plánování a koordinace úspěšně realizován i na technicky a logisticky náročném pozemku. Investor přišel s výzvou vybudovat moderní mycí centrum na pozemku s omezenými zdroji a infrastrukturou, což si vyžádalo komplexní přístup a rychlé jednání.

Výzvy projektu: Zásadními výzvami projektu byly omezené přípojky elektrické energie a vodovodu, absence napojení na kanalizaci, a také nutnost zajistit adekvátní dopravní přístup. Navíc byl pozemek v nájmu na omezený čas, což vyžadovalo rychlé zpracování a získání všech potřebných povolení, včetně stavebního povolení od hlavního města Prahy.

Řešení infrastrukturních omezení: K překonání těchto výzev bylo nezbytné navrhnout a implementovat řadu technických a organizačních řešení. Problém s nedostatečným přívodem elektrické energie a vodovodu byl vyřešen instalací vlastních kapacitních zdrojů a systémů pro recyklaci vody, které minimalizovaly závislost na městských infrastrukturách. Absence kanalizace byla vyřešena systémem pro čištění a recyklaci odpadní vody, což zajistilo ekologický provoz centra. Pro zajištění dostatečného dopravního napojení byla v úzké spolupráci s městskými orgány navržena a realizována úprava přilehlých komunikací.

Technické uspořádání a zajištění komfortu: Specifické uspořádání mycího centra, s technickou místností umístěnou na kraji pozemku a následnými mycími boxy, vyžadovalo posílení kapacity tlakových čerpadel pro vzdálenější boxy. To bylo klíčové pro zajištění stejné úrovně služeb a komfortu ve všech boxech. Navíc byly všechny boxy vybaveny platebními terminály a výdejníky věrnostních klíčů, což umožnilo zavést zajímavé bonusové programy pro zákazníky.

Úspěšná realizace pod tlakem času: Přes všechny technické a logistické výzvy se podařilo projekt JPV Wash v Praze úspěšně realizovat v krátkém časovém rámci. Efektivní koordinace s městskými orgány a rychlé získání všech povolení umožnily investorovi zahájit provoz mycího centra bez zbytečných prodlev, čímž byl maximalizován potenciál omezeného nájmu pozemku.

Projekt JPV Wash tak dokazuje, že i v náročných podmínkách je možné vybudovat moderní a ekologicky šetrné mycí centrum, které nabízí vysokou kvalitu služeb a přináší zákazníkům přidanou hodnotu prostřednictvím inovativních služeb a bonusových programů.

Potřebujete poradit nebo zaslat cenovou kalkulaci na míru vašim potřebám?