OKIM Lovosice

3 samoobslužné mycí boxy

Mycí programy

 • Předmytí
 • Aktivní pěna
 • Mytí kartáčem
 • Mytí práškem a šampónem
 • Tlakové mytí
 • Oplach osmotickou vodou
 • Držáky koberečků
 • Voskování

Platební systémy

 • Hotovost
 • Platební karta
 • Měnička bankovek na mince

Čistící zóna

 • Vysavač
 • Klepač koberečků

Potřebujete poradit nebo zaslat cenovou kalkulaci na míru vašim potřebám?

Projekt mycího centra OKIM v Lovosicích představuje výjimečnou výzvu a zároveň významný úspěch našeho týmu. Tento projekt, realizovaný jako druhá stavba pro daného investora, vyžadoval komplexní přístup s důrazem na ekologii, ekonomiku a design, v souladu s požadavky a identitou značky Škoda Auto.

Výzva umístění v záplavovém pásmu: Jedním z klíčových aspektů projektu bylo zvládnutí výzvy spojené s umístěním mycího centra v záplavovém pásmu. To si vyžádalo důkladnou přípravu a implementaci řešení, která zajišťovala nejen bezpečnost objektu, ale také ochranu životního prostředí. Bylo nezbytné zajistit, aby provoz mycího centra byl plně ekologický, což zahrnovalo využití systémů pro recyklaci vody a minimalizaci dopadu na okolní ekosystém.

Design v souladu se značkou Škoda Auto: Dalším důležitým požadavkem bylo zachování firemní identity Škoda Auto v designu mycího centra. Design byl proto vybrán s ohledem na specifikace RAL pro Škoda Auto, což vyžadovalo pečlivý výběr materiálů, barev a designových prvků, aby bylo dosaženo vizuální sounáležitosti s auto centrem a servisem. Dodržení těchto designových standardů bylo klíčové pro integraci mycího centra do širšího areálu a zajištění jeho estetického souladu s brandem Škoda.

Maximální služby při minimalizaci nákladů: Jedním z hlavních zadání projektu bylo poskytnout maximální služby při současné minimalizaci nákladů. Toto vyžadovalo inovativní přístupy v plánování, výběru technologií a optimalizaci procesů, aby bylo možné nabídnout zákazníkům širokou škálu služeb s vysokou přidanou hodnotou, aniž by došlo ke zvýšení provozních nákladů. Efektivita a ekonomika provozu byly klíčové pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a ziskovosti mycího centra.

Respekt k náročnému provozu auto centra-servisu: Zohlednění potřeb a provozní dynamiky přilehlého auto centra-servisu bylo zásadní pro harmonickou integraci mycího centra do celkového areálu. Bylo důležité zajistit, aby provoz mycího centra neovlivňoval chod servisu, a naopak, což vyžadovalo pečlivé plánování a koordinaci s provozními cykly auto centra.

Projekt mycího centra OKIM v Lovosicích tak dokládá, jak je možné prostřednictvím inovativního přístupu, citlivého plánování a respektu k environmentálním i brandovým standardům vytvořit mycí centrum, které je ekologické, ekonomicky efektivní, esteticky přitažlivé a plně integrované do provozu spojeného s významnou automobilovou značkou.

Potřebujete poradit nebo zaslat cenovou kalkulaci na míru vašim potřebám?